Augustus ve Roma Tapınağı Sanal Gerçeklik Gezintisi

İMPARATOR AUGUSTUS

GAIUS ismi ile doğan ardından edindiği tüm ünvanlar ile Tam ismi GAIUS JULIUS DIVI FILIUS CAESAR OCTAVIANUS AUGUSTUS bilinen kısaca Augustus MÖ. 44’te Dayısı Iulius Caesar tarafından evlatlık edinilmiştir. Caesar’ın öldürülmesinin ardından onun vârisi olmuştur. Octavianus Senatonun yetkisinde olan ancak pratikte kendi üzerinde topladığı yönetsel erk yardımıyla Roma Cumhuriyeti’ni birkaç yılda tek bir kişi tarafından yönetilebilir hale getirerek Roma’nın ilk İmparatoru olmuştur. Augustus, senato tarafından kendisine ömür boyu verilen ve aslında seçimle elde edilen, birbirine uymayan farklı güçleri üzerinde toplamıştır. Başarılarını günümüze kadar ulaşagelen RES GASTAE DIVI AUGUSTI adıyla kayda almıştır. Adı, kendisinden sonra gelen imparatorlar tarafından ünvan olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Öte yandan SEXTILIS olarak bilinen ay da onun anısına AUGUSTUS olarak değiştirilmiştir.

İMPARATORLUK KÜLTÜ

Roma İmparatorlarına tapınmayı esas alan ve İmparatorluğun eyaletlerini, İmparatorlarına sadık kalarak koruma amaçlı geliştirilmiş bir külttür. Eyaletlerde İmparatorluk Kültü kapsamında tapınaklar yapılarak politik bir amaç olarak ve İmparatorluk kültünü yüceltmek için kullanılmışlardır. Değişik formlarda ve çeşitli yerel varyasyonlarla İmparatorluk coğrafyasında bulunan Roma İmparatorluk Kültü’nün tapınak ve kutsal alanları, yerel halkın sadık kalma yemini ettikleri ve önemli İmparatorluk yıldönümlerinin kutlandığı veya İmparatorlar onuruna festivallerin düzenlendiği odak noktalarına dönüşmüştür. Bu törenlerde gerçekleştirilen gladyatör dövüşleri ve vahşi hayvan avları etkinlikleri Roma İmparatorluk Kültü ile özellikle ilişkiliydi ve Roma gücünü göstermek için oldukça etkili yollardı. Ankyra Augustus ve Roma Tapınağı’nın kuzey batı antae duvarının ucuna kazınmış Rahip Listesi yazıtı gösteriyor ki aslen çok büyük bir kutsal alanın üstünde yer alan tapınağın kendisi İmparatorları ve ailelerini onurlandırmak için yapılan büyük kurban törenlerinin, festivallerin ve kamusal eğlencelerin ana merkeziydi. Roma himayesini destekleyecek şekilde halkı birleştiren bu popüler etkinliklerde, valiler gözetici, rahipler maddi destekleyici ve yerel halk da etkinliklerden faydalanan kimselerdi.

TAPINAĞIN TARİHÇESİ VE TARİHİ DEĞİŞİMLERİ

M.Ö 5/4 -Tapınağın inşasına İmparator Augustus Dönemi’nin sonlarında olasılıkla m.ö. 5’den sonra başladığı düşünülmektedir. -Tapınak hem İmparator Augustus hem de Tanrıça Roma’ya atfedilmiştir.

M.S. 5.-6. YY. -Roma’ nın M.S. 4.yy’da Hiristiyanlığı kabul etmesine rağmen eski tapınakların kiliseye çevrilmesi M.S. 5.-6. yy arasında gerçekleşmiştir. Ankyra Augustus Tapınağı da bu dönemde dönüşmüştür. -Cella’nın doğu duvarı eski opisthodomos’u ilave etmek için kaldırılmıştır. Güney cella duvarına üç adet pencere açılmıştır.

1311? -1893 Ankara Salnamesindeki kayıtlarda Augustus tapınağı Ak Medrese olarak geçmektedi. Ak Medresenin Ak Şemseddin olarak bilinen Şeyh İzzeddin tarafından yapıldığı düşünülüyor. -Hacı Bayram-ı Veli’nin burada müderrislik yaptığı bilinmektedir. Hacı Bayram Ak Şemseddin'in öğrencisidir.

1834-1835 -Cella’nın kuzey duvarı tahribata uğramıştır. W. J. Hamilton, Ziyareti sırasında sadece kuzey duvarında on ayak uzunluğunda bir kısmın yıkılmış olduğunu söyler.

1927 -Tapınak “Asar-ı Atika Müzesi olarak kullanılmıştır.

TAPINAKTAKİ YAZITLAR

Tapınağın girişinde dışa taşan duvarların iç yüzünde Latince, güney doğu duvarının dış yüzünde ise Eski Yunanca RES GESTAE DIVI AUGUSTI yazıtı yer alır. Tapınağın dışa taşan duvarların kuzey batı uç kısmında İmparator / Galatia Rahiplerinin listesi ve rahiplikleri sırasında yaptıkları işleri anlatan bir yazıt, güneybatı ucunda ise geç bir dönemde eklenmiş bir rahip ile ilgili kısa bir yazıt bulunmaktadır.

AUGUSTUS'UN ÜNVANLARI

AUGUSTUS: Yüce, Ulu IMPERIUM INFINITUM: Başkomutan PATER PATRIAE: Vatanın Babası AUGUR: Kahin PONTIFEX MAXIMUS: Başrahip IMPERIUM PROCONSULARE: Bütün valiler üzerinde emretme PRO PREATOR: Kuralları hükümleştiren yargıç – yönetici

Favoriler

Paylaş